Eveniment asigurat: IÎn cazul în care, ca urmare a unui Accident sau a unei Îmbolnăviri produs(e) în perioada valabilităţii Poliţei de asigurare, Asiguratul suferă o Invaliditate permanentă totală sau parţială, dovedită conform prevederilor legale în termen de 365 (treisutesaizecisicinci) de zile din ziua în care s-a produs evenimentul, Asigurătorul se obligă să plătească o Indemnizaţie de asigurare calculată asupra Sumei asigurate precizată în Poliţa de asigurare pentru această acoperire. Indemnizaţia se calculează conform procentelor şi prevederilor din “Tabelul de procente pentru invaliditate permanentă”.

SUMA ASIGURATĂ: 3.000 Lei

Condiţii de Asigurare privind poliţa pentru Asigurarea de Grup GENERALI CLASIC GRUP

Completați formularul online:

GENERALI - Invaliditate permanentă din orice cauză (accident sau boală) a asiguratului, membru SLI Bihor
Ex: Popescu Ion
Codul numeric personal al solicitantului.
Adresa de email va fi folosită pentru comunicarea cu SLI Bihor și trimiterea situațiilor.
Alegeți unitatea de învățământ

Cerere Tipizată & Consimțământ GENERALI

Vă rugăm să descarcați documentul ce conține cererea de plată și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de catre GENERALI, să le imprimați, completați, semnați și apoi încărcați în câmpurile de mai jos. DESCARCĂ CERERE & CONSIMȚĂMÂNT GENERALI DE AICI
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după cererea GENERALI în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după consimțământ date personale GENERALI în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document

Date Solicitant

Date Asigurat GENERALI, membru SLI Bihor

Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după cartea de identitate a asiguratului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Vă rugăm să încărcați documentele în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB fiecare/document