Eveniment asigurat: În cazul în care, ca urmare a unui Accident / a unei Îmbolnăviri suferite în perioada valabilităţii Poliţei de asigurare, Asiguratul suferă o Intervenţie chirurgicală şi dacă Asiguratul este în viaţă după 24 de ore de la finalizarea intervenţiei, Asigurătorul va plăti o Indemnizaţie de asigurare calculată asupra Sumei asigurate pentru Intervenţii chirurgicale din orice cauză (Accident sau Îmbolnăvire), conform procentelor şi prevederilor din “Tabelul de procente pentru intervenţii chirurgicale”.

SUMA ASIGURATĂ: 5.000 Lei

Condiţii de Asigurare privind poliţa pentru Asigurarea de Grup GENERALI CLASIC GRUP

Completați formularul online:

GENERALI - Intervenții chirurgicale din orice cauză (accident sau boală) a asiguratului, membru SLI Bihor
Ex: Popescu Ion
Codul numeric personal al solicitantului.
Adresa de email va fi folosită pentru comunicarea cu SLI Bihor și trimiterea situațiilor.
Alegeți unitatea de învățământ

Cerere Tipizată & Consimțământ GENERALI

Vă rugăm să descarcați documentul ce conține cererea de plată și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de catre GENERALI, să le imprimați, completați, semnați și apoi încărcați în câmpurile de mai jos. DESCARCĂ CERERE & CONSIMȚĂMÂNT GENERALI DE AICI
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după cererea GENERALI în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după consimțământ date personale GENERALI în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document

Date Solicitant

Date Asigurat GENERALI, membru SLI Bihor

Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după cartea de identitate a asiguratului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Vă rugăm să încărcați documentul în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 24 MB/document