Eveniment asigurat: În cazul în care Asiguratul este internat într-un spital ca urmare a unui eveniment survenit în perioada valabilităţii poliţei de asigurare, pentru o perioadă mai mare de 3 zile, Asigurătorul va plăti o indemnizaţie zilnică pentru fiecare zi de spitalizare continuă. Ziua de externare nu este indemnizată. Numărul maxim de zile de spitalizare continuă într-un an este de 180 zile şi 90 de zile pentru un Eveniment asigurat, daca nu se precizează altfel în Poliţa de asigurare.

SUMA ASIGURATĂ: 40/zi (după minim 3 zile de spitalizare)

Condiţii de Asigurare privind poliţa pentru Asigurarea de Grup GENERALI CLASIC GRUP

Completați formularul online:

GENERALI - Indemnizația zilnică pentru convalescență post-spitalizare din orice cauză (accident sau îmbolnăvire) a asiguratului, membru SLI Bihor
Ex: Popescu Ion
Codul numeric personal al solicitantului.
Adresa de email va fi folosită pentru comunicarea cu SLI Bihor și trimiterea situațiilor.
Alegeți unitatea de învățământ

Cerere Tipizată & Consimțământ GENERALI

Vă rugăm să descarcați documentul ce conține cererea de plată și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de catre GENERALI, să le imprimați, completați, semnați și apoi încărcați în câmpurile de mai jos. DESCARCĂ CERERE & CONSIMȚĂMÂNT GENERALI DE AICI
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după cererea GENERALI în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după consimțământ date personale GENERALI în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document

Date Solicitant

Date Asigurat GENERALI, membru SLI Bihor

Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după cartea de identitate a asiguratului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Vă rugăm să încărcați documentele în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Vă rugăm să încărcați documentul în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document