Eveniment asigurat: În cazul în care Asiguratul este internat într-un spital ca urmare a unui eveniment survenit în perioada valabilităţii poliţei de asigurare, pentru o perioadă mai mare de 2 zile, Asigurătorul va plăti o indemnizaţie zilnică pentru fiecare zi de spitalizare continuă. Ziua de externare nu este indemnizată daca nu corespunde perioadei de minim 24 de ore consecutive. Numărul maxim de zile de spitalizare continuă într-un an este de 60 zile. În cazul în care oricare Asigurat este internat la terapie intensivă, indemnizaţia în caz de spitalizare este dublă pe perioada primelor 30 de zile de internare la terapie intensivă. Această indemnizaţie specială se acordă numai o singură dată pe un an contractual de asigurare, pe o perioada de maxim 15 de zile pe an contractual.

SUMA ASIGURATĂ: 50/zi (mai puțin primele 2 zile)

Completați formularul online:

Ex: Popescu Ion
Codul numeric personal al solicitantului.
Adresa de email va fi folosită pentru comunicarea cu SLI Bihor și trimiterea situațiilor.
Alegeți unitatea de învățământ

Declarație Eveniment & Consimțământ BRD Asigurări

Vă rugăm să descarcați documentul ce conține cererea de plată și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de catre BRD Asigurări, să le imprimați, completați, semnați și apoi încărcați în câmpurile de mai jos. DESCARCĂ DECLARAȚIE EVENIMENT BRD Asigurări DE AICI și CONSIMȚĂMÂNT BRD Asigurări DE AICI
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după cererea BRD Asigurări în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după consimțământ date personale BRD Asigurări în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document

Date Solicitant

Date Asigurat BRD Asigurări, membru SLI Bihor

Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după cartea de identitate a asiguratului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Vă rugăm să încărcați documentul în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document