Eveniment asigurat: reprezintă gradul de invaliditate stabilit conform deciziei emise de medicul expert al asigurărilor sociale, conform prevederilor legale din sistemul public de pensii și alte asigurări sociale. Obiectul asigurării prezentei Clauze este reprezentat de acoperirea Asiguratului în caz de Invaliditate Totală permanentă de gradul 1 sau gradul 2 din orice cauză. Asigurătorul se obligă să plătească Indemnizaţia de asigurare în cazul în care un asigurat suferă o Invaliditate Totală Permanentă de gradul 1 sau gradul 2 ca urmare a unui Accident produs pe perioada de valabilitate a prezentei clauze suplimentare pentru membrul asigurat respectiv sau ca urmare a unei Boli. Indemnizația de asigurare se plătește numai Asiguratului

SUMA ASIGURATĂ: 4.000 Lei

Completați formularul online:

Ex: Popescu Ion
Codul numeric personal al solicitantului.
Adresa de email va fi folosită pentru comunicarea cu SLI Bihor și trimiterea situațiilor.
Alegeți unitatea de învățământ

Declarație Eveniment & Consimțământ BRD Asigurări

Vă rugăm să descarcați documentul ce conține cererea de plată și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de catre BRD Asigurări, să le imprimați, completați, semnați și apoi încărcați în câmpurile de mai jos. DESCARCĂ DECLARAȚIE EVENIMENT BRD Asigurări DE AICI și CONSIMȚĂMÂNT BRD Asigurări DE AICI
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după cererea BRD Asigurări în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după consimțământ date personale BRD Asigurări în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document

Date Solicitant

Date Asigurat BRD Asigurări, membru SLI Bihor

Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după cartea de identitate a asiguratului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Vă rugăm să încărcați documentele în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB fiecare/document