Eveniment asigurat: Pierderea totală anatomică sau funcţională a unui membru sau a unui organ de simţ cauzată de un Accident care a generat invaliditatea parţială şi permanentă a Persoanei Asigurate în mod direct şi independent de orice altă afecţiune fizică sau mentală pre-existentă şi care survine în termen maxim de 90 de zile de la producerea Accidentului. Indemnizaţia de asigurare pentru Asigurarea în caz de Invaliditate Permanentă Parțială în caz de Accident reprezintă procentul din valoarea Sumei asigurate pe durata de valabilitate a clauzei, conform tabelului din conditiile contractuale (scala Continental) unde pierdere înseamnă pierderea totală anatomică sau funcţională a unui membru sau organ de simţ.

SUMA ASIGURATĂ: 3.000 Lei

Completați formularul online:

Ex: Popescu Ion
Codul numeric personal al solicitantului.
Adresa de email va fi folosită pentru comunicarea cu SLI Bihor și trimiterea situațiilor.
Alegeți unitatea de învățământ

Declarație Eveniment & Consimțământ BRD Asigurări

Vă rugăm să descarcați documentul ce conține cererea de plată și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cerute de catre BRD Asigurări, să le imprimați, completați, semnați și apoi încărcați în câmpurile de mai jos. DESCARCĂ DECLARAȚIE EVENIMENT BRD Asigurări DE AICI și CONSIMȚĂMÂNT BRD Asigurări DE AICI
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după cererea BRD Asigurări în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după consimțământ date personale BRD Asigurări în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document

Date Solicitant

Date Asigurat BRD Asigurări, membru SLI Bihor

Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după cartea de identitate a asiguratului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB/document
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Vă rugăm să încărcați documentele în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB fiecare/document