Depuneți online cererea de ajutor social pentru decesul părintelui membrului de sindicat (ajutoare bănești) către Sindicatul Liber din Învățământ Bihor conform Hotărării Nr. 1 din 18.12.2018

Ex: Popescu Ion
Codul numeric personal al solicitantului.
Adresa de email va fi folosită pentru comunicarea cu SLI Bihor și trimiterea situațiilor.
Alegeți unitatea de învățământ
Ex: RO01RNCB01234000001234567 UNICREDIT ȚIRIAC BANK SA ORADEA
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după cartea de identitate a solicitantului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după extrasul de cont al solicitantului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Vă rugăm să încărcați o copie după certificatul(ele) de deces al defunctului(ei)(ilor) în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 24 MB
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după certificatul de naștere al solicitantului (pentru dovada calității de fiu/fiică) în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie a certificatului de căsătorie al solicitantului (în cazul schimbării prin căsătorie a numelui de familie) în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB