Depuneți online cererea de ajutor social pentru decesul membrului de sindicat (ajutoare bănești) către Sindicatul Liber din Învățământ Bihor conform Hotărării Nr. 1 din 18.12.2018

Ex: Popescu Ion
Codul numeric personal al solicitantului.
Adresa de email va fi folosită pentru comunicarea cu SLI Bihor și trimiterea situațiilor.
Numele si prenumele defunctului(ei). Ex: Popescu Ion
Alegeți unitatea de învățământ
Ex: RO01RNCB01234000001234567 UNICREDIT ȚIRIAC BANK SA ORADEA
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după cartea de identitate a solicitantului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după extrasul de cont al solicitantului în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după certificatul de deces al defunctului(ei) în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o copie după certificatul de căsătorie al solicitantului în cazul calității de Soț/Soție în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB
Click or drag a file to this area to upload.
Vă rugăm să încărcați o dovadă a calității de Moștenitor Legal (ex: Certificat Naștere) în unul din formatele : JPG, JPEG, PNG, BMP sau PDF de maxim 12 MB